فرشته زندگیم این روزا تو تخت بیمارستان مادرم فردا یک عمل سخت داره آره ..قلبش............. براش دعا کنین خدایا التماست می کنم سلامت برگرده ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید
من یک زنـــم... نه جنـــس دوم... نه یک موجـــود تابع... نه یک ضعیفه... نه یک تابلوینقاشــی شده... نه یک بستر نرم برای شهـــوترانی، نه یک عروسک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
18 پست
آذر 85
46 پست
آبان 85
80 پست
مهر 85
18 پست