خدایا

         خدایا!

این روزها پیکی برایم فرستادی که انگار می خواهد داشته ها و نداشته هایم را برایم به

تصویر بکشد

فرشته ای از جنس انسان.به پاکیش ایمان اوردم به شکر گذاریش به اعتقاد و ایمان      

 بی حدش غبطه می خورم

او با، با تو بودن عشق می کند ، به داشتن تو می بالد ...خدایا من چقدر از تو دور بودم

این روزها با کلامت با من حرف می زنی چقدر زیبا چقدر شیوا با من سخن می گویی

دیشب خواندم که گفتی:

"هنگامی که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستند کناره گیری کردیدبه غار پناه برید که

پروردگارتان سایه رحمتش را بر سر شما می گستراند و در این امر برای شما آسایشی

فراهم می کند."                      سوره کهف - آیه ١۶

راستش این روزها چیزهایی شنیده بودم که وقتی با خود می اندیشیدم می رسیدم  به

اینکه  این چیزها را حتی در رویا هم نمی توانم تصور کنم، آیا روزی می رسد که لمسش

کنم.....

کم کم به داشته هایم شک کردم اما زود به خود آمدم من تو را دارم چرا نباید به وجود تو

 ببالم مگر نه اینکه هر لحظه با تو بودن جبران تمام نداشته هاست...

دوستت دارم و از تو می خواهم همیشه با من باشی ، همیشه.........

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید