ششمین قطره

بازم سلام

امروز حرف زیادی نداریم ، یعنی واقعیتش وقت زیادی هم ندارم که بنویسم دارم میرم ماموریت،دریاکنار...... اونم تا هفته دیگه ، فقط می خوام بگم حلالم کنین ، همین!؟

خدایا! خیلی چیز سختی خواستم ،اما امیدوارم قابل گذشت باشم

 

/ 1 نظر / 11 بازدید